TEATRO

O TEATRO ACTUAL

"A Cabeza do Dragón", o primeiro espectáculo de Valle-Inclán en galego foi un espectáculo de Excéntricas que dende a súa estrea o 3 de marzo de 2017 tivo 40 funcións incluindo estrea en Portugal.


OS VELLOS NON DEBEN DE NAMORARSE (CASTELAO, 1931-1939. Estreada en 1941 en Bos Aires)

A FIESTRA VALDEIRA (RAFAEL DIESTE, 1927)

A LAGARADA (OTERO PEDRAYO, 1929)

O BUFÓN DE EL REI (Vicente Risco, 1928)

O MARISCAL (RAMÓN CABANILLAS, 1926)

A PONTE (LUGRÍS FREIRE, 1903)