MUSIC.GAL

MÚSICA

LELA (OS VELLOS NON DEBEN DE NAMORARSE. CASTELAO 1931-39)

AS VANGARDAS, OS MANIFESTOS E TRISTAN TZARA

A POESÍA DAS VANGARDAS

OS CÓBADOS NO BARANDAL de MANUEL ANTONIO, por EMILIO CAO

RECALADA de Manuel Antonio

NAVY BAR de MANUEL ANTONIO e a súa versión en prosa UNHA RÚA NUN PORTO LONXANO de CASTELAO

O CARTAFOL DO VENTO de MANUEL ANTONIO por MAITE DONO

SÓS de MANUEL ANTONIO recitado por MANUEL RIVAS

SÓS no antigo programa da CRTVG A TRABE DE OURO

A POESÍA DAS IRMANDADES DA FALA

EN PÉ de RAMÓN CABANILLAS interpretada por JUAN PARDO

POBRIÑA DA TOLA por JUAN PARDO e AMANCIO PRADA

NA MORTE DE CASTELAO

Irmán Daniel!
Na praia de Rianxo
caían como bágoas as estrelas,
espallaban teus aies derradeiros
bruantes ventos das andinas serras,
e ondas galgantes, en cramor, chegadas
da pratense ribeira,
contaban no areeiro que te foras
da sereidade pola plan vereda...
o camiño que nunca se desanda,
o vieiro sin fin...Na noite pecha
entréi pinal adiante, medoñento,
a ialma dun feitizo prisioneira.Fungaban os ramallos un responso,
brilaba a frouma verdecente acesa,
en velorio de honra ó teu relembro.Ergueitas cara ó ceo as ponlas, era
cada pino un cruceiro,
labra xenial da túa man maiestra,
e aquel forte e lanzal, que tempos idos
escoitou a túa prácida conversa
co sabidor e xurdioProfundador de voces milagreiras,
inquiréu delorido, en desespero:
¿De qué morte morréu a nosa prenda?
Atravesóume o peito
un dór punxente e esguío de saieta
e díxenlle a verdade crú, tinguindo
cunha pinga de sangue cada verba:Morreu do mul dos bós
e xenerosos !
Morréu de amor á Terra!