NARRATIVA

O Suso. O crepúsculo e as formigas. XL Méndez Ferrín, 1961

O xogo da guerra. Vento ferido. Carlos Casares, 1967

ÁLVARO CUNQUEIRO (Mondoñedo 1911 - Vigo 1981)

Tristán García. Os ouros feirantes. Cunqueiro, 1979

A tía Remedios. Os outros feirantes. Cunqueiro, 1979